Hưởng ứng ngày VIỆT NAM NHẬN THỨC CHỨNG TỰ KỶ

Call : 0938 90 80 68 - Email: agnesngat@gmail.com

Thông báo :

11/5/2015 1:58:00 PM

Hưởng ứng ngày VIỆT NAM NHẬN THỨC CHỨNG TỰ KỶ

Hiện nay, ước mơ cho con được hòa nhập tuy không quá xa lạ nhưng cũng không hề gần gũi và khả quan đối với Phụ Huynh của VIP nhà mình.

Mặc dù hiện nay cũng đã có một số trường học cho trẻ Tự Kỷ vào hòa nhập, nhưng hầu hết đều để đối phó với chính sách, thực hiện cho có mà thôi, nên các VIP của chúng ta một khía cạnh nào đó , tuy có vào trường học chung với các bạn bình thường, nhưng không hề được hưởng cái đúng nghĩa của "hòa nhập". Mong sao Việt Nam chúng ta có nhận thức phổ quan hơn về trẻ Tự Kỷ, mong sao các em được chấp nhận và được hỗ trợ đúng nghĩa. Có lẽ Phụ huynh và Giáo Viên Giáo Dục Đặc Biệt chúng ta không bị coi là quá tham lam, xa xỉ khi mơ ước cho VIP VN cũng được như VIP phương Tây....