Các Cô rạng rỡ với khăn VAN, biểu tượng của người Tự Kỷ

Call : 0938 90 80 68 - Email: agnesngat@gmail.com

Thông báo :

3/14/2019 4:36:00 PM

Các Cô rạng rỡ với khăn VAN, biểu tượng của người Tự Kỷ

 Có Rất nhiều công việc để làm, nhưng bạn đã chọn cách đồng hành cùng các Thiên Thần đặc biệt,điều đó cho thấy trái tim của bạn ấm áp biết bao. Trí Đức Việt xin cảm ơn và vinh dự được cùng bạn làm những điều ý nghĩa...

 Có Rất nhiều công việc để làm, nhưng bạn đã chọn cách đồng hành cùng các Thiên Thần đặc biệt,điều đó cho thấy trái tim của bạn ấm áp biết bao. Trí Đức Việt xin cảm ơn và vinh dự được cùng bạn làm những điều ý nghĩa...