HỆ THỐNG CÁC PHƯƠNG PHÁP THƯỜNG DÙNG CHO VIP

Call : 0938 90 80 68 - Email: agnesngat@gmail.com

Thông báo :

4/25/2016 10:07:00 AM

HỆ THỐNG CÁC PHƯƠNG PHÁP THƯỜNG DÙNG CHO VIP

Các phương pháp can thiệp

Phương pháp ABA

Phương pháp BIO

Phương pháp DIR

Phương pháp TRỊ LIỆU NGÔN NGỮ

Phương pháp RDI

Phương pháp TEACCH

Phương pháp TỪNG BƯỚC NHỎ

Phương pháp FLOORTIMES

Phương pháp SON-RISE

Phương pháp TRỊ LIỆU BẰNG ÂM NHẠC

Phương pháp TÂM VẬN ĐỘNG TRỊ LIỆU

Phương pháp khác...

 

 


Các tin khác

Kinh nghiệm nuôi dạy trẻ tự kỷ

(11/5/2015 1:07:00 PM)

Giáo dục hòa nhập là gì và có tầm quan trọng như thế nào

(11/5/2015 1:08:00 PM)

Làm thế nào để kiểm soát bệnh tự kỷ với một chế độ ăn uống

(11/5/2015 1:11:00 PM)

Dạy trẻ tự kỷ ở quận Gò Vấp

(1/27/2016 1:13:00 AM)

Dạy trẻ chậm nói ở Gò Vấp

(1/27/2016 1:22:00 AM)

Dạy trẻ tăng động ở quận Gò Vấp

(1/27/2016 1:26:00 AM)

Dạy trẻ thiếu chú ý ở quận Gò Vấp

(2/20/2016 11:39:00 AM)

Sự thật về … Son-Rise - Phương Pháp Trị Liệu Tự Kỷ ở Gia Đình

(4/19/2016 12:47:00 PM)

Những đứa con tự kỷ

(8/7/2016 8:57:00 AM)

Tự kỷ … 10 năm xanh rêu

(8/7/2016 9:37:00 AM)

Câu Chuyện Tự Kỷ (The Story of Autism, 2016)

(8/7/2016 10:04:00 AM)

Tự kỷ … Nhận dạng những cung bậc cảm xúc

(8/7/2016 10:27:00 AM)

Tự kỷ 10 năm nhìn lại

(8/15/2016 10:02:00 AM)

Dạy trẻ tự kỷ tại Quận 12

(3/19/2019 4:15:00 PM)