Trường mầm non hòa nhập Trí Đức Việt

Call : 0938 90 80 68 - Email: agnesngat@gmail.com

Thông báo :

Bai-tap-phat-trien-ky-nang-tu-duy-cho-tre--Bai-so-26-

Ngày: 11/11/2015 10:31:00 PM

Bài tập phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ (Bài số 26)

Bài số 26: Thi hành chỉ thị được viết ra trên trang giấy

Xem tiếp
Bai-tap-phat-trien-ky-nang-tu-duy-cho-tre--Bai-so-25-

Ngày: 11/11/2015 10:28:00 PM

Bài tập phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ (Bài số 25)

Bài số 25: Ghép hình con bò

Xem tiếp
Bai-tap-phat-trien-ky-nang-tu-duy-cho-tre--Bai-so-24-

Ngày: 11/11/2015 10:22:00 PM

Bài tập phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ (Bài số 24)

Bài số 24: Nhận biết 9 chữ cái

Xem tiếp
Bai-tap-phat-trien-ky-nang-tu-duy-cho-tre--Bai-so-23-

Ngày: 11/11/2015 10:19:00 PM

Bài tập phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ (Bài số 23)

Bài số 23: Viết ra tên của mình

Xem tiếp
Bai-tap-phat-trien-ky-nang-tu-duy-cho-tre--Bai-so-22-

Ngày: 11/11/2015 10:17:00 PM

Bài tập phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ (Bài số 22)

Bài số 22: Phân biệt số lượng giữa 2 và 6

Xem tiếp
Bai-tap-phat-trien-ky-nang-tu-duy-cho-tre--Bai-so-21-

Ngày: 11/11/2015 10:14:00 PM

Bài tập phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ (Bài số 21)

Bài số 21: Nhận biết đồ vật bằng xúc giác

Xem tiếp
Bai-tap-phat-trien-ky-nang-tu-duy-cho-tre--Bai-so-20-

Ngày: 11/11/2015 10:11:00 PM

Bài tập phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ (Bài số 20)

Bài số 20: Lắp ráp hình con mèo

Xem tiếp
Bai-tap-phat-trien-ky-nang-tu-duy-cho-tre--Bai-so-19-

Ngày: 11/11/2015 10:08:00 PM

Bài tập phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ (Bài số 19)

Bài số 19: Lắp ráp hình theo yêu cầu

Xem tiếp
Bai-tap-phat-trien-ky-nang-tu-duy-cho-tre--Bai-so-18-

Ngày: 11/11/2015 10:04:00 PM

Bài tập phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ (Bài số 18)

Bài số 18: Sắp xếp vừa theo màu và hình

Xem tiếp
Bai-tap-phat-trien-ky-nang-tu-duy-cho-tre--Bai-so-17-

Ngày: 11/11/2015 7:15:00 PM

Bài tập phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ (Bài số 17)

Bài số 17: Chơi tác động qua lại giữa 2 con rối

Xem tiếp
Bai-tap-phat-trien-ky-nang-tu-duy-cho-tre--Bai-so-16-

Ngày: 11/11/2015 7:11:00 PM

Bài tập phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ (Bài số 16)

Bài số 16: Phân biệt 5 màu sắc khác nhau

Xem tiếp
Bai-tap-phat-trien-ky-nang-tu-duy-cho-tre--Bai-so-15-

Ngày: 11/11/2015 7:06:00 PM

Bài tập phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ (Bài số 15)

Bài số 15: Nhận biết hình ảnh trong một cuốn sách

Xem tiếp
Bai-tap-phat-trien-ky-nang-tu-duy-cho-tre--Bai-so-14-

Ngày: 11/11/2015 7:05:00 PM

Bài tập phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ (Bài số 14)

Bài số 13: Phân biệt 3 hình: tròn vuông và tam giác

Xem tiếp
Bai-tap-phat-trien-ky-nang-tu-duy-cho-tre--Bai-so-13-

Ngày: 11/11/2015 6:57:00 PM

Bài tập phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ (Bài số 13)

Bài số 13: Dùng điệu bộ tả một hình ảnh

Xem tiếp
Bai-tap-phat-trien-ky-nang-tu-duy-cho-tre--Bai-so-12-

Ngày: 11/11/2015 5:33:00 PM

Bài tập phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ (Bài số 12)

Bài số 12: Thi hành 1 mệnh lệnh có 2 phần đi theo nhau

Xem tiếp
Trang:
1 2