Giới thiệu trường hòa nhập trẻ Trí Đức

Call : 0938 90 80 68 - Email: agnesngat@gmail.com

Thông báo :

11/5/2015 11:29:00 AM

Giới thiệu trường hòa nhập trẻ Trí Đức

Tại sao con mình không nói được giống như các bé cùng tuổi? Tại sao con mình lại lăng xăng, chạy nhảy không ngừng, Tại sao con mình không chịu đáp ứng lại những giao tiếp của người khác, xin giới thiệu trường hòa nhập Trí Đức, nơi đồng hành cùng cha mẹ để hỗ trợ con giải quyết khó và để hòa nhập tốt nhất